Camí de la Vinya Vella

Informació obtinguda de la web : www.altbergueda.com