Sala de rentadores

 

El càmping disposa de una sala amb dos rentadores automàtiques i una assecadora.

Totes funcionen amb monedes.

El preu una  rentada es de 3,50 €. El sabó no esta inclòs.

El preu de la assecadora es de 1,00 € els 10 minuts.

La durada de la rentada es aproximadament de 45 m.

Es poden escollir diferents programes.