Calendari acceptació CampingCard ACSI, CampingKey Europe i Campistes Catalans

Nomes s’accepten reserves on-line 

S’ha de fer la reserva normal. En el apartat “comentaris” indicar que teniu la targeta corresponent. En el moment de l’arribada, prèvia comprovació de la targeta, s’aplicarà la tarifa de 17,00 €