SITUACIO

COM ARRIBAR ?

Les rentadores funcionen amb fitxes, que podreu comprar a Recepció.

El preu de la fitxa es de 3,50 €. El sabó no esta inclós.

La durada de la rentada es aproximadament de 1h 30 m.

La temperatura de rentada es de 40ºC.